8 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายบุกตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้เอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/95599
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้สั่งการให้หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ประสานบูรณาการกำลังร่วมกับหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ศปป.4 กอ.รมน. และผู้กำกับการ 3 บก.ปทส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ตำรวจกองกำกับการ 3 บก.ปทส. ประกอบกำลังเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี ศูนย์ป่าไม้หนองคาย ทสจ.หนองคาย เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เฝ้าไร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ของบริษัทยงเจริญ (หนองคาย) จำกัด ตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 20341 และ 20342 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขณะตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบไม้ยางพาราท่อนจำนวน 1,971 ท่อน ปริมาตร 86.1262 ลูกบาศก์เมตร และอาคารโรงงาน มีการติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 9 เครื่อง เป็นเครื่องปอกไม้ยางพารา เครื่องลำเลียงไม้ เครื่องรีดไม้วีเนียร์ ปั๊มลม และเครื่องเจียรใบมีด มีการประกอบเครื่องจักรติดตั้งเป็นโรงงานแปรรูปไม้ และทำการแปรรูปไม้ยางพาราเป็นไม้แผ่นบาง เครื่องจักรทุกตัวมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีร่องรอยการแปรรูปไม้ อีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องอบไม้วี บริเวณรอบโกดัง มีเศษเปลือกไม้ยางพาราทิ้งอยู่ทั่วไป ในโรงงานพบไม้วีเนียร์ยางพารา จำนวน 75 ตั้ง ปริมาตร 240.825 ลูกบาศก์เมตร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ผู้ครอบครองไม่สามารถนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้ จึงได้ทำการอายัดเครื่องจักร 9 เครื่อง และของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน และห้ามเคลื่อนย้ายของกลางและเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน หากของกลางเสียหายหรือสูญหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและอาญา พร้อมได้บันทึกเรื่องราวทั้งหมด ลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายไว้เป็นหลักฐาน เพื่อสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายต่อไป.